Undersøgelse

 

En grundig undersøgelse/test og samtale første gang er vigtig for, at vi kan finde ud af præcis hvordan

vi skal sætte ind. 

 

Smerte er ofte et stort problem. Vi spørger bl.a. ind til hvor længe smerten har været der, hvordan den opstod,

og om den kommer ved bestemte bevægelser/gøremål og om den også er der i hvile.  

 

Vi vil lave forskellige tests for at lokalisere hvor smerten kommer fra - er det en seneirritation? Er det muskulært?

Et ledproblem? En diskusproblematik? O.s.v.

 

Dette er væsentlige informationer for fysioterapeuten, til at bestemme behandlings- og træningsforløbet.

 

Manglende funktion er ligeledes et stort problem. At være begrænset i sine bevægelser, i hjemmet og på arbejdspladsen,

er en stor belastning i dagligdagen. Vi undersøger dine bevægelser og laver en funktionstest, hvor vi finder frem til problemet.

 

Behandling og træning tilretter vi så det giver mening i din hverdag.