Vederlagsfri fysioterapi

 

Patienter der har et varigt eller langvarigt fysisk handicap,

og som falder ind under nedenstående diagnosegrupper,

har mulighed for at modtage vederlagsfri fysioterapi.

De fire hovedgrupper er:

  1. Medfødte eller arvelige lidelser

  2. Erhvervede neurologiske lidelser
  3. Fysisk handicap som følge af en ulykke
  4. Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser

Derudover skal lidelsen medføre et væsentlig handicap, som skønnes at kunne hjælpes eller en eventuel

forværring af problemet hindres ved hjælp af fysioterapeutisk behandling.

Det vil fremgå af din henvisning fra lægen, om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapeutisk behandling.

Du kan få flere informationer ved at spørge din læge eller fysioterapeut.

 

Har du været udsat for en ulykke, arbejdsskade eller ligende, kan du via din forsikring få betalt dine behandlinger. 

 

 

Fokus på handicapvenlig klinik 

 

I vores træningssale, har vi prioriteret et løbebånd med let adgang. Det er muligt på løbebåndet at træne gangkorrektion

feks. af mennesker med halvsidig lammelse.

 

På alle maskiner er der prioriteret let adgang og indstilling. Der er god plads omkring alle maskiner, til kørestole og gangbesværede.

Toiletter og omklædningsrum har ligeledes gode adgangsforhold.

 

Vores fysioterapeuter har kompetencer og erfaring indenfor holdtræning, individuel træning og behandling af Parkinsonramte.

Vi har erfaring i arbejdet med spasticitet, i form af bevægelighedstræning, funktionstræning og udspænding.

Med fokus på at genopbygge og bibeholde funktioner i hverdagen.

 

På senhjerneskadeområdet feks. efter blodprop i hjernen eller traume har vi fysioterapeut uddannet indenfor Neurodynamik, Bobath konceptet

og Affolter. Denne fysioterapeut har flere års erfaring på Hammel Neurocenter.