Holdtræning

Holdtræning:

 

Hos Centrums fysioterapi & Rygcenter får du holdtræning af høj kvalitet. Her har du muligheden for at forbedre din krop, din fysik og dermed også dit mentale velvære med afsæt i netop din udfordring. Vi tilbyder et bredt udvalg af holdtræningstilbud, som alle sammen er kendetegnet ved høj faglighed, en tæt kontakt til fysioterapeuten og et træningsniveau tilpasset den enkelte deltager.

Fysioterapeuterne hos Centrums fysioterapi & Rygcenter har stor erfaring indenfor holdtræning, individuel træning og behandling af patienter med mange typer neurologiske lidelser.

Ring på 8662 2979 og få mere info om holdtider, sted og underviser...  

De forskellige hold:

 

Fysiopilates:

Du kan ikke træne Fysiopilates ordentligt uden at være mentalt nærværende. Når vi anbefaler
Fysiopilates frem for alle mulige andre revolutionerende træningsmetoder, er det fordi Fysiopilates
virker dybt I musklerne og kommer et spadestik dybere i din muskulatur i forhold til andre
træningsformer, hvor du kun bruger musklerne overfladisk.

De fleste muskelgrupper ligger lagvis, f.eks. ligger mavemusklerne i tre lag, og hvis du ikke er
bevidst om at aktivere alle lagene samtidigt, får du måske kun fat I de lige mavemuskler og
hverken de tværgående eller de skrå mavemuskler, som er ekstremt vigtige for din holdning.

Mange øvelser er baseret på et alt for højt tempo, og så bliver træningen overfladisk. 

Fysiopilates har den fordel at det går langsomt og derudover forbrænder du mange kalorier
uden at fare af sted eller løfte tunge vægte.

 

MTT Medicinsk træningsterapi:

MTT træning bygger på individuelle programmer. Hver deltager på et hold træner efter sit
eget program. Deltagerne kan således opleve at træne sammen uanset de enkeltes behov
for træningsniveau og -indhold.

Variationerne i træningsniveau kan virke inspirerende
og opmuntrende for deltagerne. Holdene er med 
løbende tilmelding og afslutning.
Du kan starte med kort varsel og træne på det bedste tidspunkt for dig.

 

GLA:D:

GLA:D står for Godt liv med artrose (slidgigt) i Danmark.
Hvad er glad?:
GLA:D holdet henvender sig til folk med ondt i knæ og hofter og er en slags artrose skole. Det er et målrettet uddannelses- og træningsforløb, der bygger på den bedst tilgængelige forskning og praksis.
Hvorfor GLA:D:
De klinikske retningslinjer anbefaler patienter med knæ – og hofteartrose at gennemgå et uddannelses- samt et træningsforløb, der består af 2 gange træning om ugen i 6 uger.
Med GLA:D lærer du igennem et målrettet uddannelses- og træningsforløb at tackle dine knæ og/eller hoftesmerter samt træne hensigtsmæssigt.
Træningen foregår på hold og er superviseret af fysioterapeuterne Line Kallesøe Olsson og Ida Thorstensen.
Hvem henvender GLA:D sig til?:
Alle folk med ondt i knæ eller hofter, der ikke skyldes andre årsager som f.eks. kræft eller knoglebrud.

Indhold:

  • Undersøgelser/test 1 time
  • Gennemgang af GLA:D øvelser ½ time
  • Teori 1 time
  • 6 uger træning 2 x om ugen
  • Re-test/afslutning ½ time

 

Neurohold:

For dig der har haft en hjerneblødning/blodprop(apopleksi) eller anden lidelse i hjernen, tilbyder vi hos centrum fysioterapi holdtræning.

Du får som udgangspunkt udformet et individuelt træningsprogram, hvor vi tager udgangs punkt i dine funktionsproblemer i dagligdagen. Det kan fx være gangfunktion, rejse sætte sig, balance, trappegang. På holdet vil du møde ligesindende hvilket giver et godt sammenhold og tryghed i forhold til træningen.

Den største forbedring sker tidligt i forløbet, men undersøgelser har vist, at med den rigtige træning kan der stadig ske målbare forbedringer. Derfor vil du undervejs i forløbet gennemgå nogle fysiske tests, så dine forbedringer bliver synlige.

 

Osteoporosehold:

Osteoporose er en sygdom, der svækker knoglernes styrke, hvilket giver øget risiko for knoglebrud. Gennem fysisk aktivitet stimuleres og styrkes knoglerne, og derfor er træning vigtig.

Holdet henvender sig til alle aldre og er både for mænd og kvinder som har osteoporose. Formålet med træningen er at styrke  mave-og rygmuskler til støtte for rygsøjlen, musklerne i benene samt koordination og balancetræning. Timen vil også indeholde gode råd til hvordan du gør din hverdag så sikker som muligt. Undervisningen afsluttes med afspænding.

 

Parkinson:

Er en neurologisk sygdom hvor hjerneceller der udskiller dopamin langsomt forsvinder. Signalstoffet dopamin er nødvendig for at kroppen kan bevæge sig som ønsket.

På nuværende tidspunkt kan sygdommen ikke helbredes, men ved optimal behandling kan de fleste opnå symptomnedsættelse

Symptomer på parkinson kan variere meget fra person til person og er tiltagende med tiden. Der kan også være daglige variationer.

Hovedsyptomerne er:
- rysten
- muskelsvind
- langsomme bevægelser
-muskelkramper
- søvnforstyrrelser
- kognetive symptomer
- depression
- mave-/ tarmsymptomer

Behandling af Parkinson:
Sygdommen behandles med medicin, terapi og fysisk træning.

Fysisk træning medvirker til at forberede muligheder for at klare de daglige krav om bevægelse. Regelmæssig aktivitet styrker både muskler og skelet. Det øger kondition( det optimerer hjernens dopamin optagelse) og humør, samt nedsætter stress. Det er med til at gøre din hjerne skarp. Træning er med til at undgå fysisk indaktivitet som videre kan medføre følgesygdomme som knogleskørhed, hjerte-/karsygdomme og diabetes.

Formålet ved fysioterapi er at udnytte og øge de fysiske ressourcer. Der vil blive fokuseret på åndedræt, holdning, kondition, koordination, balance, muskel styrke og bevægelighed.

Her på klinikken tilbyder vi parkinson ramte holdtræning 2 x i ugen, hvor hver person får sammen med fysioterapeutetn lavet eget træningsprogram som bliver fulgt individeult på holdet.

Samtidig med at der arbejdes med at optimere de fysiske ressourcer så er der plads til at dele erfaringer med andre med samme diagnose.

Her er seriøst hyggeligt,stort udvalg af øvelser og en dejlig atmosfære:)

 

Bassintræning:

Har du lyst til at dyrke motion i varmvandsbassin er her muligheden.

Der er 2 forskellige tilbud; alm. vandgymnastik og Fysio Flow i vand (link til fysio flow hj.side/eller egen beskrivelse)

Til den mere alm. vandgymnastik laver vi øvelser til hele kroppen, og bruger kroppens egen vægt i vandet og forskellige redskaber.

Fysio Flow er træning målrettet bindevævet, hvor vi arbejder meget med dynamiske stræk og rolige bevægelser. Vi afslutter altid med afspænding.

Bassintræning er en skånsom form for træning p.g.a opdriften fra vandet. Samtidig oplevet de fleste en markant smertelindring i det varme vand, der gør at man kan træne smertefrit og yde lidt mere.

Det er ikke noget krav at kunne svømme, da træningen primært foregår stående og kan tilpasses alle niveauer. Det er blandede diagnoser og eneste krav er at man er selvhjulpen.

 

Hold for brystopererede kvinder:

Træningen er for alle kvinder, som er blevet brystopereret. Formålet med træningen er at øge

bevægeligheden, muskelstyrken og stabiliteten omkring skuldrene.

Genskabe den kropslige balance samt 
forbedre kropsholdningen. Desuden vil vi træne kroppen igennem, således kroppens funktionsevner forbedres. Der afsluttes altid med en grundig udspænding og afspænding. 

Øvelserne foregår på måtter, bolde, med elastikker og egen kropsvægt.

 

Ryg/nakke hold:

Holdet er målrettet til dig som har ryg- eller nakkeproblemer og til dig som kan mærke at ryggen og nakken trænger til at blive styrket.

Timen vil indeholde: en grundig opvarmning, styrke- og stabilitetstræning af ryg-
/nakke- og mave muskler, udspænding og afspænding. Der tages individuelle hensyn.

 

Parkinsonhold:

Tekst kommer snarest...;)

 

FYSIO FLOW:

Nyt træningsprincip som vi har kombineret med Pilatesøvelser
Målrettet træning til bindevævet.

Fysio Flow er for dig, der er stram og stiv.
Fysio Flow er en træningsform udviklet i Danmark, der arbejder med kroppens bindevæv - kroppens fascier - med det formål at øge bevægeligheden og aktivere kroppens ro- og hvilesystem. Ved inaktivitet, stress og stillesiddende arbejde, nedsættes gliddet mellem de forskellige vævslag.

Fysio Flow handler om at stimulere gliddet mellem de forskellige lag - gøre fascien varm, eftergivelig og bevægelig, og samtidigt stimulere kroppens ro- og hvilesystem (www.FysioFlow.dk). Træningen henvender sig til alle der ønsker en krop i bedre balance. Der tages derfor så vidt muligt hensyn til hver enkelt deltagers niveau og fysiske begrænsninger. Træningen foregår enten på hold eller individuelt.

Selve Fysio Flow princippet arbejder med stræk i bevægelse og kan bedst beskrives som en blanding af yoga og tai chi. Holdene er en kombination af Pilates og Fysio Flow. Pilates er stabilitetstræning, der også foregår i roligt tempo, og derfor fungerer godt sammen med Fysio Flow princippet.

Tag en snak med din fysioterapeut om det er noget for dig.
Der er hold i salen her på klinikken og et hold i bassin;

 

Kroniske smerte patienter:

En femtedel af den danske befolkning har konstant ondt et eller andet sted i kroppen, og det forskes der intensivt i, hvordan kroniske smertepatienter kan få det bedre af at motionere. Forskning har nemlig vist, at fysisk aktivitet kan have en smertelindrende effekt.

Der findes næsten ikke den sygdom, hvor motion ikke har en positiv virkning lige fra diabetes, kræft og depression til sygdomme, der giver kroniske smerter som fibromyalgi, gigt, kronisk træthedssyndrom og knogleskørhed. Motion kan ofte have bedre effekt end smertestillende medicin, og endda uden bivirkninger.

Hvordan hjælper motion mod smerter?

Fysisk træning påvirker på forskellig vis smerteoplevelsen. Træningen stimulerer de samme centre i hjernen, som dem der styrer vores oplevelse af smerter. Derfor kan motion – selvom man får ondt i musklerne af det – lindre den smerte, man føler eksempelvis i ryggen eller i nakken. Patienter med kroniske smerter vil kunne øge deres smertetærskel og smertetolerance og vil i mange tilfælde opleve øget livskvalitet og nedsættelse i medicin forbrug.

Smertetærsklen ændrer sig hele tiden den afhænger af ens psykiske tilstand og fysiske helbred, så selvom man ikke oplever smertereduktion lige med det samme. Så kan man opnå en bedre smertetolerance, og vil på sigt opleve at smertetærsklen kan blive højere.

Hvordan foregår træningen?

Du vil få udarbejdet et individuelt træningsprogram hvor træningen vil blive tilrettelagt efter smerteremodulering, hvilket betyder mange gentagelser med lav vægt( Medicinsk trænings terapi(MTT)).

Der vil også være mulighed for at træne på vores bassin- , pilates- eller fysioflow hold som du har mulighed for at læse om på hjemmesiden under det enkelte punkt.

 

Seniorhold:

Seniorholdet er til dig som er +75 og har lyst til at træne sammen med andre jævnaldrende i hyggelige omgivelser. Der vil være en fysioterapeut tilstede i træningslokalet, som altid er klar til at hjælpe dig, hvis du har behov for det.

Husk på: Det er aldrig for sent at komme i gang med at træne dine svage områder, feks. din balance, din gang, dine ben, din ryg osv.

Du vil få tilrettelagt et træningsprogram sammen med en fysioterapeut. Vi giver dig grundig instruktion og vejledning i at bruge vores træningsmaskiner, ligesom du vil blive vejledt i, hvor meget vægt du bør løfte.

Seniortræning kræver ingen lægehenvisning.

Hvis du er interesseret så kontakt klinikken på 86622979

 

Livsstilsholdet:

Livsstilsholdet er for kvinder der ønsker at opnå et vægttab. Meningen med holdet er, at du igennem en sjov og effekt træning finder lysten til motionere.

Fællesskabet på holdet er tænkt som drivkraften, fordi at vejen til et varigt vægttab og livsstilsændring er en hård kamp. Det er derfor utrolig vigtigt, at man motivere og støtter hinanden, da det kan være nøglen til at opnå det ønskede vægttab.

Træningen er fra gang til gang forskellig og du vil på den måde blive præsenteret for mange forskellige måder at dyrke motion på. Udgangspunktet er forskellig fra person til person og man vil hver især bliver presset ud fra sin fysiske formåen. Træningen vil derfor blive tilpasset den enkelte og du vil være i gode hænder hvis du i forvejen løber rundt med en skade, da du vil blive set på med fysioterapeutisk briller.  Vær ikke flov over at starte fra nul, det er der også andre der gør!

Hvis du ønsker at kombinere træning og kost har vi også et godt samarbejde med diætisthuset.

Så meld dig på livsstilsholdet hvis du klar på en udfordring, ønsker et vægttab eller du har brug for et ekstra skub. 

 

Vinterfitness:

Øger muskelstyrke, udholdenhed og fedtforbrænding, gennem en variation af øvelser med og uden redskaber for mænd og kvinder.

1-2 gange om ugen á 1 times varighed i et forløb på 8 uger.

Træningen er tilrettelagt sådan at styrke- og konditionstræning

foregår på en gang. Vægt, muskelmasse og BODY-age måling ved

opstart og afslutning som en motivator for din træning.

Personligt hjemmetræningsprogram udleveres.

 

TRX:

Tekst kommer snarest;)